Зеркало гидры для тора анион ramppchela com

Nytuqomi

Специалист
Подтвержденный
Сообщения
867
Реакции
32
Уважаемые пользователи RuTOR , Все сайты из нашего списка проверены и находятся онлайн, их нет в скам листах. Остерегайтесь фишинг сайтов и помните об уголовной ответственности за незаконные сделки. Подборка официальных сайтов по продаже веществ от форума Rutor носит исключительно информативный характер.

1. OMG!OMG - MOST ADVANCED DARKMARKET

Эта площадка существует довольно давно и в этот период она медленно развивалась в тени гидры. В настоящее время это ведущий сайт по продаже веществ в даркнете.
 

 

2. MEGA - DARKNET MARKET

Благодаря хорошей подготовке и листингу на зарубежных сайтах площадка смогла составить конкуренцию в стабильности и доступности, чего не смогли ее конкуренты, но все же она уступает по полпулярности площадке OMG!OMG!

 

3. HYDRA - Возрождение легенды.

Идут работы по восстановлению всеми любимой гидры, но все не так просто как казалось ранее, совсем скоро она будет доступна, а сейчас нам остается только ждать релиза от команды HYDRA.

 

________________________
RUTOR — Главная торговая и информационная площадка в сети Tor.M

Mywyvo

Продвинутый юзер
Сообщения
50
Реакции
10
Зеркало гидры для тора анион ramppchela com
  Kalemegdanska 1878000 Banja Luka+387 51 462 146 Fax:+387 51 463 143office @unitedwomenbl.org11. Maja2022.HomeNovostiO namaIstorijatVizija,misija i strateški pravciDonatoriOsobljeVideogalerijaGalerijaslikaProgramiPolitičko učešće ženaO programuZavršeniprojektiTekućiprojektiPomoć za ženeSIGURNA KUĆA ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BANJA LUKASOSTELEFON ZA ŽRTVE NASILJA 1264PRAVNOSAVJETOVALIŠTERodno zasnovano nasiljeO programuZavršeniprojektiTekućiprojektiPublikacijeRODNOZASNOVANO NASILJEPOLITIČKOUČEŠĆE ŽENAŽENE IMEDIJIGODIŠNJIIZVJEŠTAJISTRATEŠKIPLANOVIOstaloVolontiranjeResursni CentarEkonomskoosnaživanjeOnlineedukacijaKonkursi zaposaoGrupesamopomoćiJavnipoziviKontaktHomeNovostiO namaIstorijatVizija,misija i strateški pravciDonatoriOsobljeVideogalerijaGalerijaslikaProgramiPolitičko učešće ženaO programuZavršeniprojektiTekućiprojektiPomoć za ženeSIGURNA KUĆA ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BANJA LUKASOSTELEFON ZA ŽRTVE NASILJA 1264PRAVNOSAVJETOVALIŠTERodno zasnovano nasiljeO programuZavršeniprojektiTekućiprojektiPublikacijeRODNOZASNOVANO NASILJEPOLITIČKOUČEŠĆE ŽENAŽENE IMEDIJIGODIŠNJIIZVJEŠTAJISTRATEŠKIPLANOVIOstaloVolontiranjeResursni CentarEkonomskoosnaživanjeOnlineedukacijaKonkursi zaposaoGrupesamopomoćiJavnipoziviKontaktHomeNovostiO namaIstorijatVizija,misija i strateški pravciDonatoriOsobljeVideogalerijaGalerijaslikaProgramiPolitičko učešće ženaO programuZavršeniprojektiTekućiprojektiPomoć za ženeSIGURNA KUĆA ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BANJA LUKASOSTELEFON ZA ŽRTVE NASILJA 1264PRAVNOSAVJETOVALIŠTERodno zasnovano nasiljeO programuZavršeniprojektiTekućiprojektiPublikacijeRODNOZASNOVANO NASILJEPOLITIČKOUČEŠĆE ŽENAŽENE IMEDIJIGODIŠNJIIZVJEŠTAJISTRATEŠKIPLANOVIOstaloVolontiranjeResursni CentarEkonomskoosnaživanjeOnlineedukacijaKonkursi zaposaoGrupesamopomoćiJavnipoziviKontaktNovostiOBAVJEŠTENJE O NABAVCI  NOVOG  PUTNIČKOG MOTORNOG  VOZILAAdd CommentOBAVJEŠTENJE O NABAVCI  NOVOG  PUTNIČKOG MOTORNOG  VOZILA Obavještavaju se  privredni subjektikoji se bave predmetnom djelatnošću da imamo namjeru...NovostiOBAVJEŠTENJE O NABAVCI pogonskog motornog gorivaAdd CommentNovostiPonovljeni poziv za podnošenje projektnih prijedloga organizacijacivilnog društva u BiH koje provode зайти aktivnosti u oblastisprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasiljaAdd CommentNovostiKampanja “Zaposlenjem prekidamo začarani krug nasilja”Add CommentNovostiProjekcija dokumentarnog filma „Danijela“Add CommentNovostiNovostiPOZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ORGANIZACIJA ČLANICASIGURNE MREŽE BOSNE I HERCEGOVINE17.Februara 2022.NovostiJavni poziv10.Februara 2022.NovostiSaopštenje za javnost – Svaki minut je važan!21.Januara 2022.NovostiJavni poziv5. Januara2022.NovostiEdukacija za senzibilisan pristup pružaoca usluga podrške ženama idjeci žrtvama nasilja29.Decembra 2021.NovostiPregled aktivnosti, april-septembar, 202115.Decembra 2021.NovostiJavni poziv3.Decembra 2021.NovostiZajednički kalendar aktivnosti za kampanju 16 Dana aktivizma protivrodnog nasilja u BIH za 2021. godinu24.Novembra 2021.NovostiUnapređenje podrške rehabilitaciji i renitegraciji žena koje supreživjele nasilje19.Novembra 2021.Video NovostiNovosti • VideoJačanje multisektorske saradnje u zaštiti žena od rodno zasnovanognasilja25.Decembra 2017.Add CommentVideo NovostiPogledaj sve...Novosti • VideoJačanje multisektorske saradnje u zaštiti žena od rodno zasnovanognasilja25.Decembra 2017. Novosti • VideoMedijske aktivnosti u okviru 16 dana aktivizma5.Decembra 2017.VideoPoložaj žene u društvu, Fondacija “Udružene žene” Banja Luka uemisiji “U fokusu” na javnom servisu RTRS1.Novembra 2017. VideoPROTOKOL5. Oktobra2015. VideoSigurna Kuca4. Oktobra2015. VideoPotpisujem20. Aprila2015.Drugi o namaNemam nikakvih sugestija za unapreñenje rada Fondacije Udruženežene jer iskreno mislim da rade fantastičan posao, da su izuzetnohrabre kao kolektiv i da su učinile jako puno na poboljšanjupoložaja žena u BiH, puno više od mnogih političarki / žena narukovodećim pozicijama.DIJANA PEJIĆ
članica UO,, izvršna direktorica тор NVO “Genesis Project”Drugi o namaZnam da se uvijek može bolje. Ali ja uistinu u ovom trenutku neznam što sugerirati za unaprijeñenje rada organizacije. Sve o čemugovore one i sprovode u djelo i to je ono najvažnije po čemu suprepoznatljive!!!MARIJA ZELENIKApredsjednica, Zajednica žena HDZ-a BIH Kraljica KatarinaKosačaNajčitanijeOBAVJEŠTENJE O NABAVCI  NOVOG  PUTNIČKOG MOTORNOG  VOZILAOBAVJEŠTENJE O NABAVCI pogonskog motornog gorivaPonovljeni poziv za podnošenje projektnih prijedloga organizacijacivilnog društva u BiH koje provode aktivnosti u oblastisprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasiljaADDRESSKalemegdanska 18, Banja Luka.
Bosna i HercegovinaPHONE NO+387 51 462 146 / +387 51 463 143EMAIL ID [email protected] ADDRESS www.unitedwomenbl.orgCopyright © 2018. Created by GoodDesign.DownloadThank you for your download, we hope you are satisfied with oursoftware.Cancel Click hereto download
 

Itaduhu

Юзер
Сообщения
69
Реакции
19
Kalemegdanska 1878000 Banja Luka+387 51 462 146 Fax:+387 51 463 143office @unitedwomenbl.org12. Maja2022.HomeNovostiO namaIstorijatVizija,misija i strateški pravciDonatoriOsobljeVideogalerijaGalerijaslikaProgramiPolitičko učešće ženaO programuZavršeniprojektiTekućiprojektiPomoć za ženeSIGURNA KUĆA ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BANJA LUKASOSTELEFON ZA ŽRTVE NASILJA 1264PRAVNOSAVJETOVALIŠTERodno zasnovano nasiljeO programuZavršeniprojektiTekućiprojektiPublikacijeRODNOZASNOVANO NASILJEPOLITIČKOUČEŠĆE ŽENAŽENE IMEDIJIGODIŠNJIIZVJEŠTAJISTRATEŠKIPLANOVIOstaloVolontiranjeResursni CentarEkonomskoosnaživanjeOnlineedukacijaKonkursi zaposaoGrupesamopomoćiJavnipoziviKontaktHomeNovostiO namaIstorijatVizija,misija i strateški pravciDonatoriOsobljeVideogalerijaGalerijaslikaProgramiPolitičko učešće ženaO programuZavršeniprojektiTekućiprojektiPomoć za ženeSIGURNA KUĆA ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BANJA LUKASOSTELEFON ZA ŽRTVE NASILJA 1264PRAVNOSAVJETOVALIŠTERodno zasnovano nasiljeO programuZavršeniprojektiTekućiprojektiPublikacijeRODNOZASNOVANO NASILJEPOLITIČKOUČEŠĆE ŽENAŽENE IMEDIJIGODIŠNJIIZVJEŠTAJISTRATEŠKIPLANOVIOstaloVolontiranjeResursni CentarEkonomskoosnaživanjeOnlineedukacijaKonkursi zaposaoGrupesamopomoćiJavnipoziviKontaktHomeNovostiO namaIstorijatVizija,misija i strateški pravciDonatoriOsobljeVideogalerijaGalerijaslikaProgramiPolitičko učešće ženaO programuZavršeniprojektiTekućiprojektiPomoć za ženeSIGURNA KUĆA ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BANJA LUKASOSTELEFON ZA ŽRTVE NASILJA 1264PRAVNOSAVJETOVALIŠTERodno zasnovano nasiljeO programuZavršeniprojektiTekućiprojektiPublikacijeRODNOZASNOVANO NASILJEPOLITIČKOUČEŠĆE ŽENAŽENE IMEDIJIGODIŠNJIIZVJEŠTAJISTRATEŠKIPLANOVIOstaloVolontiranjeResursni CentarEkonomskoosnaživanjeOnlineedukacijaKonkursi zaposaoGrupesamopomoćiJavnipoziviKontaktNovostiOBAVJEŠTENJE O NABAVCI NOVOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILAAdd CommentOBAVJEŠTENJE O NABAVCI NOVOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA Obavještavaju se privredni subjektikoji se bave predmetnom djelatnošću da imamo namjeru...NovostiOBAVJEŠTENJE O NABAVCI pogonskog motornog gorivaAdd CommentNovostiPonovljeni poziv za podnošenje projektnih prijedloga organizacijacivilnog društva u BiH koje provode aktivnosti u oblastisprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasiljaAdd CommentNovostiKampanja “Zaposlenjem prekidamo začarani krug nasilja”Add CommentNovostiProjekcija dokumentarnog filma „Danijela“Add CommentNovostiNovostiPOZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ORGANIZACIJA ČLANICASIGURNE MREŽE BOSNE I HERCEGOVINE17.Februara 2022.NovostiJavni poziv10.Februara 2022.NovostiSaopštenje za javnost – Svaki minut je važan!21.Januara 2022.NovostiJavni poziv5. Januara2022.NovostiEdukacija za senzibilisan pristup pružaoca usluga podrške ženama idjeci žrtvama nasilja29.Decembra 2021.NovostiPregled aktivnosti, april-septembar, 202115.Decembra 2021.NovostiJavni poziv3.Decembra 2021.NovostiZajednički kalendar aktivnosti za kampanju 16 Dana aktivizma protivrodnog nasilja u BIH za 2021. godinu24.Novembra 2021.NovostiUnapređenje podrške rehabilitaciji i renitegraciji žena koje supreživjele nasilje19.Novembra 2021.Video NovostiNovosti • VideoJačanje multisektorske saradnje u zaštiti žena od rodno zasnovanognasilja25.Decembra 2017.Add CommentVideo NovostiPogledaj sve...Novosti • VideoJačanje multisektorske saradnje u zaštiti žena od rodno zasnovanognasilja25.Decembra 2017. Novosti • VideoMedijske aktivnosti u okviru 16 dana aktivizma5.Decembra 2017.VideoPoložaj žene u društvu, Fondacija “Udružene žene” Banja Luka uemisiji “U fokusu” na javnom servisu RTRS1.Novembra 2017. VideoPROTOKOL5. Oktobra2015. VideoSigurna Kuca4. Oktobra2015. VideoPotpisujem20. Aprila2015.Drugi o namaNemam nikakvih sugestija za unapreñenje rada Fondacije Udruženežene jer iskreno mislim da rade fantastičan posao, da su izuzetnohrabre kao kolektiv i da su učinile jako puno na poboljšanjupoložaja žena u BiH, puno više od mnogih političarki / žena narukovodećim pozicijama.DIJANA PEJIĆ
članica UO,, izvršna direktorica NVO “Genesis Project”Drugi o namaZnam da se uvijek može bolje. Ali ja uistinu u ovom trenutku neznam što sugerirati za unaprijeñenje rada organizacije. Sve o čemugovore one i sprovode u djelo i to je ono najvažnije po čemu suprepoznatljive!!!MARIJA ZELENIKApredsjednica, Zajednica žena HDZ-a BIH Kraljica KatarinaKosačaNajčitanijeOBAVJEŠTENJE O NABAVCI NOVOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILAOBAVJEŠTENJE O NABAVCI pogonskog motornog gorivaPonovljeni poziv za podnošenje projektnih prijedloga organizacijacivilnog društva u BiH koje provode aktivnosti u oblastisprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasiljaADDRESSKalemegdanska 18, Banja Luka.
Bosna i HercegovinaPHONE NO+387 51 462 146 / +387 51 463 143EMAIL ID [email protected] ADDRESS www.unitedwomenbl.orgCopyright © 2018. Created by GoodDesign.DownloadThank you for your download, we hope you are satisfied with oursoftware.Cancel Click hereto download
Зеркало гидры для тора анион ramppchela com
 
J

Jugej

Юзер
Сообщения
43
Реакции
2
Aquest lloc web utilitzacookies per recopilar informació estadística sobre la navegaciódels usuaris i millorar els seus serveis amb les sevespreferències, generades a partir de les vostres pautes denavegació. Podeu consultar la seva configuració a la nostraPolíticade Cookies.Acceptar © 2002-22 Fundació Ensenyament i Família | Tel.933876199Avíslegal | Política decookies
 

Edaveve

Юзер
Сообщения
115
Реакции
4
Managing and Monitoring Landscapes Protecting and improving land health requires comprehensive landscape management strategies. Land managers have embraced a landscape-scale philosophy and have developed new methods to inform decision making such as satellite imagery to assess current conditions and detect changes, and predictive models to forecast change. The Landscape Toolbox is a coordinated system of tools and methods for implementing land health monitoring and integrating monitoring data into management decision-making.The goal of the Landscape Toolbox is to provide the tools, resources, and training to land health monitoring methods and technologies for answering land management questions at different scales.Nelson Stauffer Uncategorized 0The core methods described in the Monitoring Manual for Grassland, Shrubland, and Savanna Ecosystems are intended for multiple use. Each method collects data that can be used to calculate multiple indicators and those indicators have broad applicability. Two of the vegetative methods, canopy gap and vegetation height, have direct application…Continue readingNelson Stauffer Uncategorized 0Quality Assurance (QA) and Quality Control (QC) are both critical to data quality in ecological research and both are often misunderstood or underutilized. QA is a set of proactive processes and procedures which prevent errors from entering a data set, e.g., training, written data collection protocols, standardized data entry formats,…Continue readingNelson Stauffer Uncategorized 0In order to meet its monitoring and information needs, the Bureau of Land Management is making use of its Assessment, Inventory, and Monitoring strategy (AIM). While taking advantage of the tools and approaches available on the Landscape Toolbox, there are additional implementation requirements concerning the particulars of sample design, data…Continue readingNelson Stauffer Methods Guide, Monitoring Manual, Training 0We’ve added two new videos demonstrating and explaining the Core Methods of Plant species inventory and Vegetation height to our collection. These are two methods that previously didn’t have reference videos, although the rules and procedures for both can be found in volume I of the Monitoring Manual for Grassland, Shrubland,…Continue readingSarah McCord Methods Guide, Monitoring Manual, Training 0Question: Are succulents counted as a woody species when measuring vegetation heights? Answer: Yes. Succulent plant species are considered to be woody in contrast to herbaceous because their function is more similar to woody vegetation than herbaceous vegetation in many applications of these data. From a wildlife viewpoint: Some succulents are…Continue readingNelson Stauffer Blog, News, Presentations 0The 68th annual Society for Range Management meeting held in the first week of February 2015 in Sacramento, California was a success for the Bureau of Land Management’s Assessment, Inventory, and Monitoring (AIM) strategy. Staff from the BLM’s National Operations Center and the USDA-ARS Jornada hosted a day-long symposium to…Continue readingJason Karl Blog, Sample Design sample design, sampling 0What is an Inference Space? Inference space can be defined in many ways, but can be generally described as the limits to how broadly a particular results applies (Lorenzen and Anderson 1993, Wills et al. in prep.). Inference space is analogous to the sampling universe or the population. All these…Continue readingNelson Stauffer Blog, Monitoring Tools & Databases, News 0A new version of the Database for Inventory, Monitoring, and Assessment has just been released! This latest iteration—as always—aims to improve stability and reliability for field data collection on a tablet and data report generation in the office. For more information about DIMA and how it fits into project designs,…Continue readingJason Karl Blog, News 0In compiling information for the redesign of the Landscape Toolbox website and the second edition of the Monitoring Manual, I kept referring back to a small set of seminal references. These are my “Go-To” books and papers for designing and implementing assessment, inventory, and monitoring programs and for measuring vegetation…Continue readingJason Karl Blog, News 0We’re excited to show off the new redesign of the Landscape Toolbox. We’re in the middle of not only refreshing the website, but also completely overhauling the content and how it’s organized in the Toolbox. This version of the Toolbox is draft at this point and is evolving rapidly. Take…Continue reading
 

Iravemo

Юзер
Сообщения
97
Реакции
2
— Усыпишь собаку? — админом сегодня Алечка, которая знает, как я ненавижу эутаназию, и говорит поэтому — как извиняется.— Что с ней? — устало спрашиваю её.— Старость… — говорит она.— Старость, — продолжаю я нашу расхожую фразу, — это не диагноз!Аля сутулится и виновато добавляет:— Диабет ещё. Кушинга. Хозяйка… рыдает.Синдром Кушинга — эндокринное заболевание, вызванное опухолью в надпочечнике или гипофизе. Лечится недёшево, непросто и небезопасно. Нудно, долго, пожизненно. Плюс параллельные диагнозы и куча денег на их постановку. И самое противное, что даже после выяснения всего этого назначить адекватное лечение получается не всегда. Одно дело — прооперировать и удалить надпочечник, поражённый опухолью, и всю жизнь колоть собаке гормонозамещающие препараты. Другое — если опухоль находится в мозге: тогда удаляют оба надпочечника и надо покупать дико дорогое лекарство за границей, который тоже колят пожизненно. А если метастазы? Диабет ещё этот, чтоб его… как осложнение синдрома.— Диагноз на Кушинга точный? — мурыжу Алю.— Предварительный, — отвечает она предсказуемо и даёт старое, замусленное назначение. На бланке записаны показания измерения глюкозы и дозы инсулина, как документация по лечению диабета, который уже сам по себе является серьёзным испытанием для хозяев.Ну, если что, дексаметазоновые пробы, тест на гормон гипофиза, УЗИ надпочечников и повторные анализы крови, — вот что можно озвучить хозяйке в виде альтернативы усыплению. Если она спросит.Аля приглашает женщину войти, — та ведёт за собой чёрного, истощённого болезнью коккер-спаниеля с объёмным животом и обширными залысинами на боках. Собака еле плетётся, а женщина громко всхлипывает, уткнувшись лицом в мокрый носовой платок. Её расстроенный вид вместе со зрелищем старой, измученной собаки оказываются решающими. Никаких альтернатив я не предлагаю.— Можно только… — говорит женщина сквозь слёзы, — усыпить не на столе?— На полу? — удивлённо переспрашиваю её.Она кивает, протягивает мне байковое белое одеяло на «постелить» и кладёт на стул, сбоку, аккуратно сложенное оранжевое второе:— Вот, возьмите. Может, пригодится кому, — и она снова всхлипывает.Ладно. Видимо, поднятие на стол для собаки — уже стресс. Чувствую себя человеком, которому объявлено последнее желание умирающего. Избыточный кортизол, циркулирующий в крови, по иронии, является сам гормоном стресса, и добавлять его я, конечно, не собираюсь. На полу — так на полу…Заношу формальности в журнал, говорю стандартное про действие применяемых препаратов, набираю шприцы.— Присутствовать не обязательно, — предупреждаю женщину.— Я останусь, — отвечает она.О, Господи, святой человек.Кладём собаку на одеяло, Аля пережимает ей вену, выстригаю шерсть: на полу темно, вену не видно, и в памяти всплывает в каких условиях приходится усыплять животных выездному врачу — на улице, на холоде, в жиже, в вонючем тёмном сарае, — всё это приходилось наблюдать, когда я волею случая оказывалась сопровождающей.Коккер уходит легко, будто давно уже был готов. Слушаю стетоскопом сердце. Тишина. Заворачиваем в белое одеяло. Женщина оставляет собаку на кремацию и, продолжая плакать, уходит.Забывает свои перчатки.…Смерть. Избавление от страданий.Сейчас я лояльнее отношусь к ней, если понимаю, что процесс выздоровления будет долгий и с сильной болью, или если всё безнадёжно. Недавно две сердобольные женщины принесли бездомного кота с оторванной гниющей нижней челюстью, сломанной в трех местах: под скальпированной кожей кишели опарыши, и сам кот был после кровопотери, в сильнейшем болевом и токсическом шоке. Видимо, машина сбила его несколько дней назад, а увидели и принесли кота только сейчас. Может, ещё не сразу дался, пока полностью не ослаб.Я обеими руками за жизнь, но, когда вижу подобное, эти самые руки не дрожат, и пациенты потом не снятся. Из двух зол выбирают меньшее, и смерть может стать избавлением от мучительной жизни. Жизнь вообще неотделима от боли, похоже.…По иронии судьбы следующим на приём заходит мужчина со вполне себе здоровым молодым цвергшнауцером — окраска собаки называется «перец с солью». Это я запомнила потому, что, когда мы ещё были студентками, моей подруге очень захотелось шнауцера именно такого окраса. Ей продали рыжего щенка, сказав, что цвет с возрастом всенепременно изменится на нужный, и волноваться не надо. Тем не менее, щенок не только отказался вырастать в шнауцера, оказавшись простой коротконогой дворнягой, но и оставил за собой откровенно рыжий цвет, вызывающий в нас бурное веселье. Мы так его и звали, посмеиваясь: «Ну что, перец-с-солью?» В итоге, конечно, собака осталась у подруги и стала горячо любимой.— А мне бы собаку усыпить, — с ходу вырывает меня из забавных воспоминаний мужчина.Простите? Контраст столь велик, что эта фраза опускается мне на башку тяжёлым обухом. Я перевожу взгляд с мужчины на молодую, добродушную, здоровую собаку и обратно.— Эту?Вы что, издеваетесь?— Да, — как ни в чём не бывало отвечает мужчина уверенным голосом. И предупреждает дальнейшие расспросы следующим: — Мы недавно овчарку усыпили. Ну, он соседку напугал. Вот, взяли шнауцера теперь. Зря взяли. Усыпите?Что?Меня начинает ощутимо колотить. Что? У меня нет подходящих слов, и я просто стою и смотрю на него, как на нечто нелогичное, уродливое и несуразное. Он так уверен в себе и в том, что пришёл по адресу! В ушах нарастает шум, и я отчётливо понимаю, что сейчас задушу этого гада прям в кабинете. Просто обниму его за шею, но очень сильно. Со всепоглощающей, бл*дь, любовью.— Иди, я поговорю, — выручает меня Аля, с силой выталкивая за дверь — с клацаньем ногтей отрываюсь от стола, в который вцепилась пальцами. — Иди, иди… Чаю попей.«Чаю попей», — раздаётся в голове эхом.Чаю… Попей…— Мы усыпляем только безнадёжно больных животных, — слышится Алин голос, пока я на деревянных ногах удаляюсь из кабинета. Она говорит что-то ещё, и я молю Бога, чтобы мужчина не начал орать что-нибудь вроде «И что мне теперь, камень ему на шею и в реке утопить?» или что они там орут в таких случаях, когда врачи не оправдывают ожиданий…Остывший чай с заныканной когда-то на полке шоколадной конфетой возвращает меня в реальность. Отхлёбывая горькую заварку, в которую он превратился, пока стоял в ожидании; наблюдаю в камеру, как мужчина со шнауцером выходит в холл и стоит там, будто на что-то решаясь.— Что. Это. Было? — спрашиваю я поднявшуюся наверх Алю.— Да забей, — пожимает она плечами и протягивает конфетку. — Держи вот ещё одну.Беру.Аля оборачивается к монитору, где видно крыльцо клиники и кусок дороги, проходящей рядом:— Твою ж мать!Мужчина ничтоже сумняшеся привязывает шнауцера к крыльцу — на длинном поводке. А у нас там дорога идёт, без тротуара, прям у крыльца. Подняв воротник, мужчина торопливо уходит. Собака тянется за ним, выходит на проезжую часть, лает, машет хвостом. Какой-то таксист притормаживает, объезжает её. Мужчина исчезает из виду.Аля, сорвавшись, сбегает вниз, запинаясь о пороги и чуть не срывая двери. Я вижу, как она кричит там, с крыльца. Стоит, мёрзнет. Потом отвязывает собаку, заводит внутрь. Та нехотя слушается. Привязываем её в дальнем углу кабинета — больше некуда. Аля стелет на пол оранжевое одеялко, оставшееся от женщины с коккером; ставит рядом миску с водой: как только её нимб над головой не царапает потолок, а крылья — дверные косяки, — непонятно......А вечером случается чудо. Та самая женщина, которая приводила на усыпление спаниэля, заглядывает в кабинет:— Вы меня извините... Я у вас перчатки не забыла?— Да-да, я сейчас принесу! — отвечает Аля и отчаливает на ресепшн.Взгляд женщины падает на шнауцера, пролившего воду, сбившего в комок оставленное ею оранжевое одеяло, — так каждый раз он тянул поводок, когда дверь в кабинет открывалась, что всё опрокинул и смял. Потянулся и в этот раз.— Кто это? — спрашивает женщина.— На усыпление, — пожимаю плечами я.— Что? — недоумённо смотрит то на меня, то на него женщина.— «Надоел», — цитирую я бывшего владельца собаки. И продолжаю: — Вы меня извините, конечно. Я понимаю, что ваш пёс, сегодня… Но… Может быть, Вы заберёте эту собаку себе? Нам её, правда, некуда. Если нет — то нет, мы поймём, но мало ли. Вдруг Вы бы смогли…— Вот перчатки, — влетает в кабинет Аля.— Тс-с! — пшикаю на неё.— А зовут его как? — спрашивает между тем женщина.— Да как назовёте.Она молча проходит к шнауцеру, присаживается сначала на корточки, потом опускается на колени. Он облизывает ей покрасневшие с улицы пальцы, мотает хвостом. Добрый малый. Она оборачивается к нам, кивает — без слов, на глазах — слёзы, слёзы. Аля отвязывает поводок, вкладывает его в руку женщины.И мы обе молча провожаем их до двери.(продолжение следует)Фото взято из интернета.Книга целиком живёт здесь: https://ridero.ru/books/budni_veterinarnogo_vracha/
 
U

Urohal

Юзер
Сообщения
56
Реакции
8
Рабочие зеркала гидры позволяют зайти на сайт ОМГ через обычный браузер в обход блокировки.omg onion официальный сайт.
omg отзывы магазин. купить закладку гашиш. как отличить кокс от фена. как зайти на гидру с телефона. проверенные магазины телеграмм. аккаунты omg с балансом бесплатно. продам шишки бошки. купить шишки телеграм.omg онион тор браузерОМГ входomg onion сайтОМГ википедияОМГ зеркала официальная ссылкаОМГ онион рабочие зеркала на моментальные магазины в торПрикопы с веществами повсюду, в телеграме, в tor, в center web.Спам который вы очень ждали: мефедрон, мефедрон, гашиш, мефедрон, амфитамин, гашиш — все доступно на официальном сайте магазина омг.омг мусорскаякак зайти на гидру без тор браузераomg торговая площадкаомг сайт в тор браузере ссылкаомг мусорскаякак зайти на гидру без тор браузераадмин гидрысайт гидры не работаетomg darknetшишки бошки купитьomg shopомг мусорскаяomg wiki ссылкаТомск, Чебоксары, Кострома, Астана, Минск, Нижний Новгород, Первоуральск, Санкт-Петербург, Кемерово, Воронеж, Пермь, Кемерово, Омск, вся Страна.Маркет ОМГ ОМГ — криптомаркет нового поколения.ОМГ ТORговая площадкаСсылки omgomg Onion (магазин ОМГ онион) — уникальная торговая площадка в сети ТОР. Криптомаркет работает по всей территории РФ, Беларусии, Украины, Казахстана функционирует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, постоянная онлайн поддержка, авто-гарант, автоматизированные продажи с опалтой через qiwi или биткоин.omg полностью безопасна и написана на современных языках программирования.Основная проблема при регистрации на гидре - это поиск правильной ссылки. Кроме onion ссылки, есть ссылка в обход без тора.Преимущества сайта криптомаркета заключаются в том, что:ОМГ — самый удобный и безопасный магазин для покупки товара;Интернет-магазин лучший в РФ, СНГ и за границей. Есть несущественных различий, по сравнению с другими сайтами, благодаря которым покупатели выбирают именно Гидру;Отсутствуют критичные уязвимости в кибербезопасности (по заявлению администрации omg центр);Вы можете создать собственный биткоин кошелек, обменник биткоина (qiwi в bitcoin);Сайт обладает лучшей системой приватности и анонимности. За все время существования площадки не было ни одной утечки личных данных пользователей и продавцов сайта.Постоянно появляются новые инструменты, позволяющие работать в интернете анонимно.В следствии чего возникли onion сайты (ссылки, находящиеся в домен-зоне onion).Из полезных фич:покупки можно совершать моментально;оплата в битках и киви;покупки можно совершать моментально;пополнить баланс теперь можно даже через Сбербанк.не нужно ждать подтверждения транзакции в блокчейне;оплата в битках и киви;Для перемешивания битков применяйте рейтинг биткоин миксеровbtc mixerКак уже было сказано, ОМГ – самый крупный центр нарко торговли в даркнете. В этом маркетплейсе есть возможность приобрести то, что в открытом доступе купить очень сложно или невозможно. Каждый зарегистрированный пользователь может зайти в любой из имеющихся на сервисе магазинов и купить нелегальный товар, организовав его поставку в города РФ и страны СНГ. Покупка возможна в любое время суток из любой области. Особое преимущество этой площадки это регулярное обновление ассортимента магазинов.Выбрать и пробрести товар услугу не составит труда. Перед покупкой можно ознакомиться с отзывами предыдущих покупателей. Поэтому посетитель сайта может заранее оценить качество покупки и принять решение, нужен ему товар или все же от его покупки стоит отказаться. Приемущество анонимного интернет-портала в наличии службы тайных покупателей. Они следят за тем, чтобы товары, которые представлены в магазинах соответствовали определенным требованиям и даже проводят в выборочных случаях химический анализ продаваемых веществ. Если по непонятным причинам находится несоответствие качеству товара, товар незамедлительно снимают с продажи, магазин закрывают, продавец блокируется.Доставку вещества можно заказать в любой регион России и СНГ, указав координаты, где будет удобно забрать товар. Покупка передается в виде прикопа. После того, как покупатель подтвердит наход товара, убедится в качестве продукта продавец получит свои деньги. Если с качеством или доставкой в момент покупки возникли проблемы, покупатель имеет право открыть спор, к которому сразу же подключатся независимые модераторы Гидры. Оплата закладок производится в криптовалюте, и в большинстве случаев продавцы предпочитают принимать оплату биткоинами. Однако некоторые магазины готовы принять оплату рублями через QIWI-кошелек. Администраторы портала советуют производить оплату криптовалютой, так как это самый надежный способ расчетов, который также позволяет сохранить анонимность проводимых сделок.Что такое ТОР и зачем он нуженTOR — это военная технология, которая позволяет скрыть личность пользователя в сети интернет. Расшифровывается TOR как The Onion Router — луковый маршрутизатор.Тор изначально был военным проектом США, но в скором времени его открыли для спонсоров, и теперь он называется Tor Project. Основная идея этой технологии — обеспечение безопасности и анонимности в сети, где большинство участников не верят друг другу. Смысл этой сети в том, что информация проходит через несколько компьютеров, шифруются, у них меняется IP и вы получаете защищённый канал передачи данных.Что обязательно необходимо учитывать при работе с ОМГ сайтом?От некачественных сделок с моментальными магазинами при посещении сайта не застрахован ни один покупатель.В связи с этим модераторы портала советуют:смотреть на отзывы. Мнение покупателей это важнейший критерий покупки. Отзывы могут повлиять на окончательное решение о покупке товара или клада. Благодаря оставленным комментариям можно узнать о качестве товара, способах доставки и других деталях сотрудничества с продавцом;подтверждать покупку только после того, как будет подтверждено ее качество. Если возникли проблемы, а подтверждение уже сделано, в этом случае деньги не получится вернуть;оставлять отзывы после покупки. Это поможет другим покупателям сделать правильный выбор и не ошибиться при выборе веществ;вводить абсолютно новые пароли и логины для каждого пользователь перед регистрацией. Желательно, чтобы пароли и логины, не были ранее задействованные на других ресурсах. Это позволит соблюсти анонимность;Стоит заметить, что регулярно домен Гидры обновляется ее программистами. Дело в том, что сайт практически каждый день блокируют, и пользователю в результате не удается зайти на площадку, не зная рабочих ссылок. Чтобы избежать эту проблему, администрация портала советует добавить официальную ссылку Гидры в закладки. Сохрани все ссылки себе на сайт и делись ими со своими друзьями.Потенциальный пользователь должен зарегистрироваться для того, чтобы пользоваться всеми возможностями Гидры.Когда модератор подтвердит регистрацию продавца, он получит доступ к правилам пользования площадки. Также сразу после входа он получит возможность пополнить баланс аккаунта, чтобы тут же приступить к покупкам.Пополнение баланса на omgruzxpnew4af заслуживает отдельного внимания. Дело в том, что для внесения в кошелек стандартной валюты площадки – bitcoin – требуется сначала купить фиат, который впоследствии нужно будет обменять на криптовалюту. Купить его можно либо на криптовалютной бирже, либо в специальном обменнике.Когда фиат будет преобретен и обменен на необходимое количество биткоинов, останется перевести деньги в систему. Чтобы это сделать, нужно скопировать адрес биткоин кошелька, который был выдан при регистрации, и отправить на него требуемую сумму с помощью использования различных платежных систем (например, КИВИ). Также обмен на биткоин может быть реализован на самой площадке магазина в специальном разделе «обмен».Как не потерять деньги на сайте мошенниковДля защиты от обманных сайтов, была разработана сеть отказоустойчевых зеркал.Чтобы не попасть на фейковые сайты сохраните ссылку зеркала на этот сайт в закладки. Скопируйте все ссылки с этого сайта к себе на компьютер так как Роскомнадзор может удалить сайт.
 

Wajexy

Юзер
Сообщения
102
Реакции
19
Academia del Motor usa cookies para así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues navegando sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a la utilización de cookies. En caso de que no las aceptes, nuestro contenido podría sufrir variaciones y se podrá tener una mala experiencia en la web. Puedes obtener más información y leer nuestra política de cookies aquí.
 

Похожие темы

  • Acociny
  • 21 Дек 2021, 13:55
  • Ravuvitu
  • 21 Дек 2021, 15:05
  • Zycikum
  • 21 Дек 2021, 11:54
Сверху Снизу